Политиката за поверителност
Български English
Варчев Дилинг Център

Варчев взаимни фондове -3.05%
ДОХОДНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

Варчев Взаимни Фондове

Инвестирането във Взаимни фондове (Договорни Фондове) в България става все по-популярно последните години, заради добрата възвръщаемост от инвестицията, ниските разходи и прозрачността на управление.

Най-известните и успешни финансови институции в света носят имената на създателите си. Като обещание за прозрачност и личен ангажимент към инвеститорите. Като гаранция за стремежа към възможно най-доброто и сигурно управление на лични и корпоративни капитали.

Какво представляват Взаимните фондове?

(Договорни Фондове): Взаимният фонд е колективна инвестиционна схема, която обединява парите на много инвеститори в един портфейл, като всеки инвеститор получава толкова дялове пропорционално на сумата която е вложил. Инвестирането може да е акции, фючърси върху суровини, индекси, облигации или комбинация от тях. Активите на взаимните фондове (финансови инструменти, парични средства) се съхраняват в Банка Депозитар – нашата е Уникредит Булбанк. Тя изчислява ежедневно цената на един дял и се публикува в: www.varchev.com. Всеки човек инвестирал във взаимните ни фондове получава дялове, а в момента когато иска да си кешира инвестицията си продава обратно дяловете на фонда, който е задължен да си ги купи веднага.

Как Управляваме парите Ви?

Управлението на инвестиционните портфейли на Варчев Високодоходен Фонд и Варчев Балансиран Фонд е активно. Това означава че всеки ден се анализират притежаваните активи и пазарите където се търгуват, вземат се решения за продажба или добавяне по позицията. Именно заради активното управление успяхме да спасим инвестициите на нашите клиенти дори и при най-голямата икономическа криза, след Голямата депресия в САЩ. Активния начин на управление е доказано, че носи по-висока доходност от пасивния начин на управление.

Нашата единствена цел е да увеличаваме парите Ви, като най-важно за нас е да ги запазим дори и в моменти на криза. Водим се от максимата „ако утре трябва ще кешираме всичко“.

Къде инвестираме?

Навярно всички са чували аксиомата „Не дръжте всичките си яйца в една кошница“. Ние имаме цели 5. Инвестираме паричните Ви средства на пазарите в САЩ, Германия, Франция, Великобритания и по-малко в България. Така ние понижаваме риска от един пазар използвайки възвръщаемостта на 4 от най-развитите пазари на акции. Инвестираме в развити пазари при ниски разходи.

В какво инвестираме:

Отново ще Ви изненадаме приятно. Това което Ви предлагаме е да станете собственици на част от компании като Apple, Alibaba Group, Facebook, Microsoft, Daimler, Volkswagen, Google и други. Инвестирайки пари във взаимните ни фондове ставате собственик на империя от най-големите и най-силните компании в света. Ние инвестираме само в така наречените „сини чипове“, най-добрите компании включени в борсовите индекси на съответната страна, компании лидери в секторите си.

Как защитаваме парите Ви?

Последните години на финансовия инженеринг ни позволява да печелим дори и при падащи цени на акциите. Има финансови инструменти, които защитават портфейлите на фонда при падащ пазар. Такива инструменти задължително са включени в портфейлите ни, защото защитата на парите Ви са най-важната аксиома за нас. Заедно с тези финансови инструменти и активното управление на портфейла минимизираме риска при управлението на инвестициите. Защитаваме и валутния риск, като валутите в които са акциите са в долари, евро и лева.

Инвестициите се следят по 24 часа на ден и 7 дена в седмицата под ръководството на собственика Бисер Симеонов Варчев. Крайните решения за инвестиране се вземат от г-н Варчев.

Защо Взаимни Фондове?

Взаимните фондове включват в себе си най-важните компоненти при инвестирането: висока възвръщаемост, печалба от мащаба, диверсификация на пазарите, диверсификация на финансовите инструменти, ниски транзакционни разходи, висока ликвидност, ниски инвестиционни разходи за инвеститорите, прозрачност, управление на инвестициите от висококвалифициран екип, троен контрол от Банка депозитар и Комисия за Финансов Надзор.

Защо Варчев Високодоходен Фонд и Варчев Балансиран Фонд?

Взаимните ни фондове се управляват активно, с което се повишава доходността и се понижава риска от спад на портфейлите. Ние бяхме едни от малкото, които успяхме да защитим парите на клиентите си при срива на фондовите пазари през 2007 и 2008 година. Първото водещо правило за нас е защита на инвестициите.

Инвестираме само в ликвидни акции на най-развитите пазари – САЩ, Германия и франция. В портфейлите ни са включени най-големите компании лидери в своите сектори. Инвестираме само в сектори, които имат висок % добавена стойност.

Доходността на нашите клиенти инвестирали пари във Варчев Високодоходен Фонд за 2013 година е 17.8%, а за тези във Варчев Балансиран Фонд 10.1%.

Въпреки трудната година за фондовите пазари заради високата волатилност и сериозните понижения на акциите през февруари и октомври доходноста до момента на Варчев Високодоходен Фонд за 2014 година е 7.3%, а за Варчев Балансиран Фонд 4%.

Разликата между ДФ „Варчев Високодоходен Фонд“ и ДФ „Варчев Балансиран Фонд“

Разликата между двата фонда е процента инвестирани пари в акции. ДФ „Варчев Високодоходен Фонд“ има право да инвестира повече пари от капитала си в акции в сравнение с ДФ „Варчев Балансиран Фонд“

Инвестирането в дялове на ДФ „Варчев Високодоходен Фонд“ е за тези, които искат по-висока доходност основно от печалби, реализирани от активна търговия с акции, борсово търгувани фондове (ETF)*, фючърси и в по-малка степен от дивиденти, облигации и др., при спазване на строго определени правила при риск мениджмънт и съотношение риск/възвръщаемост от умерен до висок риск.

Инвестициите в дялове на ДФ „Варчев Балансиран Фонд“ е за тези, които искат възвръщаемост малко над банковите депозити в инвестиция до умерен риск, не са склонни да рискуват, а предпочитат да спестяват.

Какво да правя с парите си?

Всеки човек трябва да управлява свободните си парични средства спазвайки правилото: парични средства в безрискови инструменти – депозити и част от паричните средства в инструменти, които ви носят по-висока доходност - взаимни фондове.